Project Info

 • 1
  โพสต์คำกลอนเกี่ยวกับวิศวกร
 • 2
  โพสต์นิยามของวิศวกรที่ดีจากบุคคลต่างๆ
 • 3
  โพสต์ภาพเรื่องสั้นการ์ตูนเกี่ยวกับงานช่าง
 • 4
  จัดกิจกรรมแจกของพรีเมี่ยมโครงการ และจำหน่ายของพรีเมี่ยมโครงการ (รายได้ 10% ก่อนหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธินักเรียนช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์)
 • 5
  จัดทำ mascot ประจำโครงการ