Contact Info

    PPS สนับสนุนวิศวกรที่ดี บุคคลหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจอย่างสุจริต หากท่านมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิศวกรที่ดี หรือเป็นตัวอย่าง สามารถส่งเรื่องราวของท่านเองหรือบุคคลที่ท่านเห็นว่าเป็นตัวอย่างมาที่เรา สำหรับเรื่องที่น่าสนใจทางเราจะติดต่อกลับไปอีกครั้ง

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)
361/6 ซอยพระรามเก้า58 (ซอย 7 เสรี 7),
ถนนพระรามเก้า, แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 02-718-2785-9
แฟ็กซ์: 02-300-5545-6
E-mail: whiteengineer@pps.co.th

Contact Form

Submit button